СШ1 – Трговинско пословање, 7. час: Појам, својства и врсте робе

Предавач: Сандра Орбовић

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред