СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 13. час: Средства за рад у трговини (утврђивање)

Име предавача: Виолета Урошевић, Лидија Лекић, Иван Новаковић

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред