СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 9. час: Врста самоуслужних продавница

Име предавача: Милица Јоцковић

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред