СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 14. час: Појам и подела робе, асортиман

Име предавача: Огњен Раца

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред