СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 23. час: редовне продајне услуге и класичне продаје – фазе 1 и 2

Предавач: Милица Јоцковић

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред