СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 16. час: Продавац, политика продаје у малопродаји, профил продавца и улога продавца…

Предавач: Огњен Раца

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред