СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 30. час: Редовне и допунске услуге продаје и њихов утицај (утврђивање)

Предавач: Сузана Трифуновић

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред