СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 7. час: Продавнице базиране на самоизбору

Име предавача: Милица Јоцковић

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред