СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 22. час: Техника непосредне продаје робе у класичној продавници

Предавач: Милица Јоцковић

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред