СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 10. час: Средства за рад продавнице

Име предавача: Емина Стојановић, Иван Новаковић и Лидија Лекић

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред