СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 25. час: Редовне продајне услуге класичне продаје – фазе V и VI

Предавач: Милица Јоцковић

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред