СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 15. час: Губици на роби и поступци за њихово спречавање. Амбалажа, појам...

Предавач: Огњен Раца

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред