СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 17. час: Продајне способности и вештине продавца

Предавач: Огњен Раца

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред