СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 26. час: Редовне продајне услуге класиичне продаје – фазе VII, VIII, IX

Предавач: Виолета Урошевић

Трговина, туризам и угоститељство - 1. разред