ДО – Предузетништво: Припрема за пословни подухват

Предавач: Соња Маравић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање