ДО – Саобраћајни системи: Основне карактеристике водног саобраћаја

Предавач: Милица Вукашиновић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање