ДО – Технолошке операције: Дестилација (Desztilláció), мађарски језик

Предавач: Теодора Б. Варга

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање