ДО – Испитивање тла, воде и ваздуха: Метеоролошки параметри ваздуха

Предавач: Марија Пеић Тукуљац

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање