ДО – Транспортна средства: Бродови за превоз контејнера

Предавач: Милорад Ристивојчевић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање