ДО – Хемија: Угљеник и једињења (A szén és vegyűletei), мађарски језик

Предавач: Диана Чавић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање