ДО – Општа и неорганска хемија: Јонске реакције

Предавач: Наташа Николоски

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање