ДО – Инсталациони прекидачи

Предавач: Далнијел Хорвацки

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање