ДО – Средства унутрашњег транспорта: Елеватори

Предавач: Милица Вукашиновић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање