СШ2 – Физика: Кулонов закон (утврђивање)

Предавач: Ненад Алексић

Предавања из општеобразовних предмета