СШ2 – Математика: Свођење на први квадрант и адиционе формуле (утврђивање)

Предавач: Јована Милошевић

Предавања из општеобразовних предмета