СШ2 – Математика: Трансформација збира и разлике тригонометријских функција у производ и обрнуто – обрада

Предавачи: Соња Станимировић и Милош Коцић

Предавања из општеобразовних предмета