СШ1 – Физика: Закон одржања импулса - рад, снага и кинетичка енергија код транслаторног и ротационог кретања

Предавач: Гордана Алексић

Предавања из општеобразовних предмета