СШ1 – Рачуноводство, 3. час: Књиговодсто – појам, циљеви, задаци, инструменти и принципи

Предавач: Светлана Јакшић и Наташа Ђорђић

Економија, право и администрација - 1. разред