СШ1 – Рачуноводство, 24. час: Евиденција временских разграничења расхода и прихода

Предавачи: Светлана Јакшић и Наташа Ђорђић

Економија, право и администрација - 1. разред