СШ1 – Финансијско пословање, 6. час: Појам, значај и врсте платног промета. Посредан и непосредан платни промет

Предавач: Јасмина Бошњак

Економија, право и администрација - 1. разред