СШ1 – Рачуноводство, 17. час: Приходи и расходи

Предавач: Светлана Јашић и Наташа Ђорђић

Економија, право и администрација - 1. разред