СШ1 – Рачуноводство, 13. час: Почетни биланс стања: појам, структура и врсте

Предавачи: Ивана Савић и Каћа Стевановић

Економија, право и администрација - 1. разред