СШ1 – Рачуноводство, 19. час: Утицај расхода на биланс стања и капитал - 3. и 4. група пословних промена

Предавач: Светлана Јакшић и Наташа Ђорђић

Економија, право и администрација - 1. разред