СШ1 – Право, 17. час: Владавина права и уставност и законитост

Предавач: Александар Павловић

Економија, право и администрација - 1. разред