СШ1 – Рачуноводство, 18. час: Утицај прихода на биланс стања и капитал, 1. и 2. група пословних промена

Предавачи: Светлана Јакшић и Наташа Ђорђић

Економија, право и администрација - 1. разред