СШ1 – Рачуноводство, 7. час: Састављање биланса стања на основу почетног инвентара

Име предавача: Марија Крсмановић

Економија, право и администрација - 1. разред