СШ1 – Финансијско пословање, 8. час: Носиоци платног промета. Трансакције плаћања

Предавач: Јасмина Бошњак

Економија, право и администрација - 1. разред