СШ1 – Пословна економија, 4. час: Привредна друштва - друштва капитала

Предавач: Павле Брковић

Економија, право и администрација - 1. разред