СШ1 – Рачуноводство, 10. час: Двојно књиговодство – појам, облици, методе и пословне књиге

Предавач: Тамара Павић

Економија, право и администрација - 1. разред