СШ1 – Пословна економија, 3. час: Привредна друштва - друштва лица

Предавач: Павле Брковић

Економија, право и администрација - 1. разред