СШ1 – Право, 27. час: Престанак привредног друштва – стечај и ликвидација

Предавач: Александар Павловић

Економија, право и администрација - 1. разред