СШ1 – Рачуноводство, 6. час: Биланс стања - појам и структура

Име предавача: Марија Крсмановић

Економија, право и администрација - 1. разред