СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 6. час: Продавнице према нивоу услуге/Класичне продавнице - појам...

Име предавача: Милица Јоцковић

Економија, право и администрација - 1. разред