СШ1 – Рачуноводство, 14. час: Билансне промене и њихов утицај на биланс стања

Предавачи: Ивана Савић и Каћа Стевановић

Економија, право и администрација - 1. разред