СШ1 – Рачуноводство, 15. час: Активна и пасивна конта са евиденцијом пословних промена

Предавачи: Ивана Савић и Каћа Стевановић

Економија, право и администрација - 1. разред