СШ1 – Финансијско пословање, 7. час: Готовинско и безготовинско плаћање. Учесници платног промета

Име предавача: Јасмина Бошњак

Економија, право и администрација - 1. разред