СШ1 – Пословна економија, 8. час: Набавна функција

Предавач: Весна Ратков

Економија, право и администрација - 1. разред