СШ1 – Рачуноводство, 13. час: Евиденција набавке робе по малопродајним ценама у финансијском и робном књиговодству

Предавачи: Јелена Кнежевић и Наташа Петровић

Економија, право и администрација - 1. разред