СШ1 – Економија, 5. и 6. час: Предузеће - разлози постојања предузећа, подела рада и специјализација

Име предавача: Ана Јанковић

Економија, право и администрација - 1. разред