СШ1 – Рачуноводство 1, 5. час: Средства и извори средстава

Предавачи: Светлана Јакшић и Наташа Ђорђић

Економија, право и администрација - 1. разред